cropped-tech_header_131

Home

logo-flz_vierkant_voor_wmo_platform skj_logo_2016

  vhc

 

 

 

De Helenahoeve, opgericht in 2007, heeft zich in de loop der jaren van een “ zorgboerderij gericht op dagbesteding” gespecialiseerd naar een zorgbedrijf dat zich meer en meer richt op de begeleiding en ondersteuning van jongeren vanaf +/- 12 jaar (en hun ouders / achterban), die problemen in hun ontwikkeling ervaren.
Problemen die kunnen zijn ontstaan als gevolg van persoonlijke omstandigheden en/of persoonlijkheidsproblematiek.

Bij ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek kunnen we onvoldoende gerichte hulp bieden.

De Helenahoeve integreert in haar begeleiding haar kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid met een professionele (ortho) pedagogische benadering.

De Helenahoeve biedt jongeren een veilige verblijf plek en duidelijke ondersteuning.

Gerichte aandachtsgebieden in onze begeleiding zijn:

  • Het sociale netwerk van de jongere
  • School/werk
  • Vrijetijds-besteding
  • Het bieden van een warme en veilige plek staat bij ons voorop !

De problematiek is steeds slechts de aanleiding voor onze begeleiding. In de dagelijkse praktijk richten we ons juist op de mogelijkheden die elke jongere, en elk systeem, kent.

We werken gezamenlijk aan het uitbouwen van die mogelijkheden en vaardigheden. Het leren omgaan met de problemen en/of persoonlijke moeilijkheden/beperkingen is daarbij ondersteunend.

De Helenahoeve heeft uitgebreide mogelijkheden om haar begeleiding vorm te geven:

  • langdurig verblijf (24 uurs zorg)
  • kamertraining (24 uurs zorg)
  • begeleid kamerbewoning
  • ambulante begeleiding in de thuissituatie
  • kortdurende crisisopvang (24-uurs zorg)

 

De Helenahoeve heeft, waar nodig , mogelijkheden tot dagbesteding (met name de algehele verzorging van alle paarden) op haar terrein

extratekstindexpagina