image with a glow

Nieuws

November 2018

H.T.& C. De Helenahoeve

H.T.& C. De Helenahoeve staat voor Horse Coaching en Therapie.

De Helenahoeve kan met gepaste trots vermelden dat 2 collega’s een opleiding hebben gevolgd en recent hun diploma hebben behaald. Ons aanbod is hierdoor uitgebreid met Psycho/Equi therapie , welke kan worden gegeven voor en aan onze doelgroep.

Psychotherapie ,met behulp van paarden, ook wel bekend onder de noemer Equitherapie, Equine Assisted Therapie, Paardentherapie of Psychomotorische therapie ( PMT)  is een zeer krachtige therapie vorm gebleken voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Het resultaat mag er zijn:

Melinda Helena heeft hiervoor haar diploma ontvangen en is inmiddels werkzaam in de functie van Psychotherapeut / Equi therapeut.

Richella Boermans heeft hiervoor haar diploma ontvangen en is inmiddels werkzaam in de functie van  Coach m.b.t . Psycho / Equitherapie.

Wat doet deze Psychotherapie /equitherapie nu met en voor kinderen, jongeren en volwassenen,  ?

De therapeut behandelt kinderen, jongeren en (jong) volwassenen  door middel van Psychotherapie/Equitherapie. Deze therapie  staat zoals vermeld o.a. voor Equine Assisted Therapy, wat therapeutisch paardrijden inhoudt. Paardrijden is zeker meer dan een recreatieve of sportieve aangelegenheid. Bij het therapeutisch paardrijden wordt het contact en bewegen met het paard gebruikt om therapeutische effecten te bereiken. Zowel fysiek als lichamelijk kunnende  therapeut en de coach de kinderen, jongeren en (jong) volwassenen door middel van psycho/equitherapie helpen.

Paarden voelen precies aan wat er in mensen omgaat en kunnen heel goed als spiegel voor mensen dienen. Door mens en paard samen te laten werken kan de therapeut de ontwikkeling van de mens bevorderen of de mens bij problemen helpen. Voor kinderen kan therapeutisch paardrijden helpen/ ondersteunen bij de opvoeding. Doelgroepen waar de therapie veel voor wordt gebruikt zijn bijvoorbeeld: autistische kinderen of kinderen die een vertraagde ontwikkeling hebben.

Maar ook (jong)volwassenen met verslavingsproblemen of depressieve stoornissen hebben baat  bij deze therapie. Ook kan de therapie toegepast worden bij systeem problematiek (gezinstherapie of relatietherapie).

De therapeut heeft een grote verantwoordelijkheid tegenover de mensen die de therapie ontvangen als wel tegenover de paarden die voor de therapie gebruikt worden. Daarom is het zeer wenselijk om te kunnen beschikken over een afgestudeerde en ervaren coach . De coach kan zelfstandig een aantal taken uitvoeren  en/of onder supervisie van de therapeut aan de slag gaat met zowel de clienten als wel  de speciaal hiervoor getrainde en geselecteerde paarden. Lang niet elk paard is dus  geschikt als therapiepaard. Voor de therapeut en de coach is het paard als het ware een soort co-therapeut .

De coach en de geselecteerde therapie paarden van De Helenahoeve assisteren en ondersteunen dus gezamenlijk de psycho /equi therapeut.

 

 

Met gepaste trots presenteren we hier bij ons Missie en Visie alsmede het H.C.T. document waarin (o.a.) wordt aangegeven welke vier verblijfsmogelijkheden wij hebben en hoe we die hebben onderverdeeld:

24 uurs zorg woongroep,  tot 18 jaar,  Pastorie woning te Helenaveen, 6 plekken, gemengde doelgroep,
Fasehuis vanaf 17,5 jaar, te Helenaveen, 4 plekken gemengde doelgroep, 24 uurs begeleiding,
c   Zelfstandig begeleid Heren-huis, te Helenaveen, vanaf 18  jaar, 4 plekken
Zelfstandig begeleid Dames-huis, te Neerkant, vanaf 18  jaar, 4 plekken

Het bijgevoegde document is een beknopte uitleg over de vier verschillende vormen van jeugd en verblijf mogelijkheden.

Sinds de oprichting van De Helenahoeve is er continue ruime aandacht geweest voor de dag besteding .

De paarden Therapie ( H.C.T. De Helenahoeve ) is inmiddels een natuurlijk gegeven binnen de dagelijkse begeleiding & behandeling van De Helenahoeve.

Deze therapie biedt hulp aan jeugdige(n) /jong adolescenten en volwassenen en hun achterban, spiegelt en verduidelijkt hun sociaal emotionele problematiek en reikt gedragsalternatieven aan.

De Helenahoeve is  trots op het feit dat we na het eerder behaalde  keurmerk: Kwaliteit Laat Je Zien zijn getransformeerd in 2017 naar het certificaat ISO 9001:2015 

Onze cliënten / Jongeren kunnen de verschillende verblijfsmogelijkheden, achtereenvolgens, in een begeleidingstraject doorlopen, maar ook direct insteken in een van de mogelijkheden.

Onze kernwaarden: continuïteit, nabijheid, bereikbaarheid zijn uiteraard van toepassing op alle vier de mogelijkheden.

Voor behandelinhoudelijke vragen staat het jou en/of je collega’s vrij om onze BHC Dhr. Drs.  Marthijn van Hout te benaderen.


De Helenahoeve heeft 17 December 2017 voor haar Audit kwaliteitmanagementsysteem een positieve beoordeling ontvangen.

Dit houdt concreet in dat De Helenahoeve voldoet aan de normen zoals vastgelegd in: ISO 9001:2015

walvis

Het behaalde certificaat is van toepassing op de volgende activiteiten:

Het in een kleinschalige setting bieden van (ambulante) begeleiding, dagbesteding, crisisopvang en begeleid wonen aan jongeren en (jong) volwassenen cliënten die problemen in hun ontwikkeling ervaren.

Deze zorgt kent diverse varianten bij de gemeenten en worden geïndiceerd vanuit respectievelijk;

  • WMO
  • WLZ
  • Jeugdwet

De Helenahoeve bezint zich op dit moment wel al om aanvullend nog een ander keurmerk te gaan behalen.

Het ISO 9001:2015 keurmerk heeft de beste aansluiting in het werkveld en landelijk is dit kwaliteit systeem behoorlijk in ontwikkeling.


 De Helenahoeve heeft 12 Juli 2017 voor haar Audit digitaal kwaliteitssysteem van de federatie ” Landbouw en Zorg” een positieve beoordeling ontvangen.

Dit houdt in dat “De Helenahoeve” voldoet aan de norm welke landelijk geldend is voor kwalitatieve zorg. Het huidige beleid van de gemeenten is dat enkel gekwalificeerde zorgbedrijven inhoudelijk goedgekeurd worden om een samenwerking aan te kunnen gaan. De gemeenten welke een indicatie afgeven voor zowel jeugdwet als de WMO, kunnen met “De Helenahoeve” overgaan tot een overeenkomst.


De Helenahoeve heeft 12 Juli 2016 voor haar evaluatie digitaal kwaliteitssysteem van de federatie ” Landbouw en Zorg” een positieve beoordeling ontvangen.

Dit houdt in dat “De Helenahoeve” voldoet aan de norm welke landelijk geldend is voor kwalitatieve zorg. Het huidige beleid van de gemeenten is dat enkel gekwalificeerde zorgbedrijven inhoudelijk goedgekeurd worden om een samenwerking aan te kunnen gaan. De gemeenten welke een indicatie afgeven voor zowel jeugdwet als de WMO, kunnen met “De Helenahoeve” overgaan tot een overeenkomst.

logo-flz_vierkant_voor_wmo_platformDe Helenahoeve werkt dus nu volgens het geldende kwaliteitssysteem en zal Juli 2017 een audit ondergaan welke moet leiden tot een officieel kwaliteitskeurmerk. Daarmee zal dan de laatste stap zijn gezet met betrekking tot het volledig professionaliseren binnen de kaders die gesteld zijn door het huidige beleid van de overheid.

 


 

Binnenkort start De Helenahoeve met een nieuwe pilot

De Helenahoeve en Botz gaan samen een pilot starten. Dit houdt in dat Botz samen op het terrein van De Helenahoeve de tuin zomerklaar mogen gaan maken.

De deelnemers van Botz zullen per 6 februari 2016 gaan starten.

Foto’s en verdere informatie volgt.

http://www.botzschuurmans.nl/


 

Wij gaan een nieuw samenwerkingsverband aan

Vanaf heden gaan wij ons team uitbreiden en mogen wij gebruik maken van de expertise van Niels ter Haar. Niels biedt laagdrempelige contextuele therapie voor pubers, mannen, vrouwen, partners, ouders en hun kind(eren).

Contextuele therapie is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Nagy. Met ‘context’ wordt bedoeld, de altijd in beweging zijnde onlosmakelijke band van een mens met zijn of haar gezin van oorsprong.

Deze onlosmakelijke band kan iemand tot een evenwichtig, krachtig persoon doen ontwikkelen, maar het kan hem ook beknellen en hem het gevoel geven in de schuld te staan.In de contextuele hulpverlening wordt uitvoerig stilgestaan bij het begrip loyaliteit.

Loyaliteiten spelen in elke relatie een rol. De kracht van loyaliteiten in eenieders leven kan een grote, maar soms onduidelijk zichtbare invloed hebben op de relatie met een partner, kinderen en andere betekenisvolle relaties.

Het basisidee van contextuele therapie is dat de mens op zoek is naar balans, de balans van geven en nemen. Het doel is jezelf in staat te mogen stellen om een verstoorde balans weer in evenwicht te brengen.

Contextuele therapie is een respectvolle, onbevooroordeelde benadering die aanzet tot een proces van verandering en houvast, die hoop en perspectief kan brengen daar waar deze ontbreken.

Voor meer informatie, bezoek zijn website www.in-proces.nl