Horse Coach Therapie

De Helenahoeve kan met gepaste trots vermelden dat 2 collega’s een opleiding hebben gevolgd en recent hun diploma hebben behaald. Ons aanbod is hierdoor uitgebreid met Psycho/Equi therapie , welke kan worden gegeven voor en aan onze doelgroep.

Psychotherapie, therapie met behulp van paarden, is ook wel bekend onder de noemer equitherapie/Equine Assisted Therapie/ paardentherapie/psychomotorische therapie ( PMT). Deze vorm van therapie is een zeer krachtige therapie gebleken voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Door het succesvol afronden van de opleiding en door haar zeer ruime ervaring in het werkveld met zowel paarden als jongeren is Melinda Helena opgeleid tot psychotherapeut / equitherapeut.

Door het succesvol afronden van de opleiding en door haar ervaring in het werkveld met zowel paarden als jongeren is Richella Boermans opgeleid tot coach psycho- / equitherapie.

Wat doet deze psycho-/equitherapie nu met en voor kinderen, jongeren en volwassenen?
De coach/therapeut behandelt kinderen, jongeren en volwassenen door middel van psychotherapie/equitherapie. Deze therapie staat zoals vermeld o.a. voor Equine Assisted Therapy, wat therapeutisch paardrijden betekent. Paardrijden is echter meer dan een recreatieve of sportieve aangelegenheid. Bij het therapeutisch paardrijden wordt het contact en bewegen met het paard gebruikt om therapeutische effecten te bereiken. De coach/therapeut kunnen de kinderen, jongeren en volwassenen door deze vorm van therapie zowel psychisch als fysiek helpen.

Paarden voelen namelijk precies aan wat er in mensen omgaat en kunnen mede hierdoor heel goed als spiegel voor mensen dienen. Door cliënt en paard samen te laten werken kan de therapeut de ontwikkeling van de cliënt bevorderen of de cliënt bij problemen helpen. Voor kinderen kan therapeutisch paardrijden helpen of ondersteunen bij de ontwikkeling. Er zijn een aantal doelgroepen waarbij de therapie al veel wordt gebruikt: kinderen/jongeren met autisme en kinderen/jongeren met een vertraagde sociaalemotionele ontwikkeling. Maar ook (jong-)volwassenen met verslavingsproblemen of depressieve stoornissen hebben baat bij deze vorm van therapie. Daarnaast kan de therapie toegepast worden bij systeemproblematiek in de vorm van gezinstherapie of relatietherapie.

De therapeut/coach heeft niet alleen een grote verantwoordelijkheid tegenover de cliënten die therapie ontvangen, maar ook tegenover de paarden die worden ingezet voor de therapie. Daarom is het zeer wenselijk om te beschikken over een afgestudeerde en ervaren therapeut/coach. De therapeut /coach bepaalt namelijk welk paard het beste ingezet kan worden bij een cliënt, het paard werkt namelijk als een soort co-therapeut.

Bij De Helenahoeve zullen Melinda en Richella beide de paardentherapie gaan verzorgen. Richella zal dit doen in haar functie als coach ,onder de supervisie van Melinda. Beiden zullen ook intensief contact hebben met één van onze gedragswetenschappers en /of onze jeud-kinder psychiater . Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de therapie en streven wij naar een optimaal resultaat.

Heeft u vragen en/of interesse n.a.v dit artikel neem dan gerust contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.
info@de-helenahoeve.nl