image with a glow

Uitleg afkortingen

ADD
Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.

ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.

Autisme (Pervasieve ontwikkelingsstoornis / ASS)
Ontwikkelingsstoornis, tot uiting komend in een onvermogen adequaat op mensen te reageren, op een bij de leeftijd passende wijze.

Agressieve gedragsstoornis
Op jeugdige leeftijd voorkomende stoornis waarbij een kind of jongere zich opstandig, agressief en kwetsend naar anderen gedraagt.

AMK
Meldpunt kindermishandeling

BJZ
Bureau Jeugdzorg. Helpt kinderen en ouders bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden.

Borderline
Sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit, reageren extreem. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen ook sterk. Ook de ideeën en gedachten die ze over zichzelf hebben, wisselen sterk.

CD
Conduct Disorder; antisociale gedragsstoornis

Gedragsstoornissen
Verzamelnaam voor stoornissen waarbij storend gedrag het belangrijkste kenmerk is bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis of ADHD

MCDD
Multiple Complex Developmental Disorder. Wordt beschouwd als een variant van autisme, waarbij een stoornis in de regulering van emoties voorop staat.

ODD
Oppositional Defiant Disorder. Stoornis met als kenmerken negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag.

OTS
Ondertoezichtstelling. Een ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel.

VOTS
Voorlopige ondertoezichtstelling

PDD-NOS
Pervasive Developmental Disorders Not Otherwise Specified. Stoornissen die problemen veroorzaken op het gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.

PGB
Persoonsgebonden Budget, ofwel een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen.

ZIN
Zorg In Natura. Deze regeling is aan te vragen bij uw eigen gemeente.

 

Leave a reply