image with a glow

Financiële regelingen

Veel ouders van een kind met een gedragstoornis zijn niet op de hoogte van het feit dat je gebruik kunt maken van de ZIN- (Zorg In Natura). De Helenahoeve levert nagenoeg alleen zorg middels een ZIN indicatie.

Deze is aan te vragen via uw eigen gemeente. Op de website van uw eigen gemeente kunt u hierover meer informatie vinden en het aanvraagformulier opvragen. Mocht u er zelf  niet uitkomen, neem dan contact met ons op zodat we kunnen kijken of we u kunnen helpen!

 

PGB (Persoonsgebonden budget)
Met het PGB kunt u uw eigen zorg inkopen. Het invullen van de aanvraagformulieren en het aanvragen van de PGB-regeling is behoorlijk ingewikkeld. Onze Stichting helpt u graag bij het aanvragen van het PGB, het beheren van het budget, zoeken naar passende zorgverleners, de verantwoording en het onderhouden van contacten met het zorgkantoor, SVB en de belastingdienst en zorgt op tijd voor de her-indicatie.Ook helpen we u bij het aanvragen van de TOG-regeling en het aanvragen van bijzondere hulpmiddelen voor op school of op het werk bij het UWV.

Zorgproblemen
Wanneer u problemen en/of meningsverschillen heeft met instanties als Bureau Jeugdzorg, Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), zorginstellingen, huisartsen, staat de stichting u graag terzijde. Wellicht kunnen wij u helpen, bemiddelen en/of in het ergste geval (namens u) een klacht indienen bij de betreffende instantie.

Leave a reply