Individuele begeleiding middels inzet van paarden

Onze individuele begeleiding is een vorm van psychomotorische begeleiding waarbij het paard als een soort collega van de begeleider fungeert. Paarden voelen namelijk precies aan wat er in mensen om gaat en kunnen dit bijvoorbeeld spiegelen. De begeleider maakt dan de vertaalslag naar de cliënt. De begeleider laat het paard en de cliënt samenwerken om zo ontwikkeling te bevorderen of de cliënt bij problemen te helpen.

Op De Helenahoeve zullen Melinda en Richella de individuele begeleiding middels inzet van paarden verzorgen. Melinda doet dit als begeleider en Richella zal dit doen als coach onder supervisie van Melinda. Bij de begeleiding is ook altijd één van onze gedragswetenschappers betrokken om zo de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen en te streven naar een optimaal resultaat.

Psycho-Educatie

Veel van onze cliënten hebben een diagnose. Veelvoorkomende zijn: ADHD, een autismespectrumstoornis of hechtingsstoornis.
Een of meerdere van deze diagnoses betekent dat een cliënt op bepaalde vlakken wat meer moeite heeft, of meer ondersteuning nodig heeft. Dit verschilt niet alleen per diagnose, maar ook zeker per cliënt. Bij de psycho-educatie brengen wij cliënt en het systeem bij wat de diagnose nou precies voor hen betekent, waar gedrag vandaan komt en wat hier samen mee kunnen gaan doen. Hierbij betrekken wij zowel cliënt als systeem.
Deze psycho-educatie wordt gegeven door de gedragswetenschapper (Pepijn) van De Helenahoeve. Psycho-educatie maakt integraal onderdeel uit van de begeleiding van De Helenahoeve, ook indien er geen sprake is van een diagnose.