Bij De Helenahoeve kunnen cliënten ook persoonlijkheidsonderzoeken afnemen. Dit kan wanneer er nog geen diagnose is, maar wanneer er wordt gedacht dat de problemen van de cliënt voortkomen uit een onderliggende stoornis.

Daarnaast kan het zijn dat er wel een diagnose is, maar deze verouderd is, of wanneer er een nieuwe hulpvraag is bijvoorbeeld naar handelingsadviezen. Onze gedragswetenschapper zal het persoonlijkheidsonderzoek afnemen, maar doet dit in samenspraak met onze betrokken orthopedagoog-generalist. Veelal wordt onze kinder- en jeugdpsychiater hier ook nog in betrokken.