Afgelopen dinsdag is wederom een persconferentie van het kabinet geweest over de aangepaste maatregelen aangaande het coronavirus. De versoepeling van de maatregelen zet verder door, ook in de zorg.

Op de site van de Rijksoverheid zijn deze maatregelen in een nieuwsbericht gepubliceerd.

In deze update informeren we u over de ontwikkelingen. Nu in de richtlijn aangegeven wordt dat de dagbesteding maximaal kan opschalen binnen de RIVM richtlijn vinden we de term “beperkt open” niet meer passend. Daarom communiceren we formeel dat de zorgbedrijven vanaf 1 juni weer open zijn, vormgegeven conform de richtlijnen van het RIVM.

Er is een routekaart gepubliceerd voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het ministerie van VWS vat het als volgt samen: met ingang van 1 juni “Maximaal opschalen binnen de RIVM richtlijn”. Daarmee sluit de routekaart aan op onze eerdere berichtgeving omtrent de geadviseerde werkwijze op de zorgboerderij.

Klik hier voor de routekaart.