image with a glow

Crisis Opvang

crisisopvang De Helenahoeve heeft inmiddels kennis gemaakt met crisis opvang. Het blijkt nu eenmaal dat er steeds meer aanvragen komen vanuit div. jeugdzorg instanties en instellingen voor locaties waar een crisis opvang mogelijk is. De Helenahoeve is dus zo’n locatie waar u terecht kunt met uw hulpvraag..
Ons team biedt de jongeren die op een gegeven moment vastlopen in hun dagelijkse routine op hun reguliere verblijfsplek, middels een crisis opvang een echte ‘Time-Out’. De ervaring leert dat het heel wenselijk is dat uw aanvraag dan binnen enkele uren gerealiseerd kan worden. De plaatsing van betreffende jongere kan dan variëren van enkele dagen tot een aantal weken. Ons team heeft zich daarop ingesteld en we zijn dus vanaf heden ook in staat om een ‘crisis – plaatsing’ / ‘Time-Out’ te verzorgen. rust

 

We zullen dan samen met u (de instantie waar de jongere op dat moment verblijft) er voor zorgen dat er een goede overdracht van de betreffende jongere plaats vindt. Het is belangrijk om alle relevante informatie over te dragen zodat wij weten waar we aan kunnen werken en waar speciale aandacht aan te geven. Het staat u dan ook vrij contact met ons op te nemen en te informeren naar de plaatsing mogelijkheden. De ervaring leert dat we helaas niet altijd direct plek hebben daar de crisis plekken nu eenmaal schaars zijn.