Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd!

De zorg krijgt steeds vaker te maken met de vraag naar certificeringen. Door de veranderende zorgmarkt worden partijen steeds kritischer tijdens aanbestedingen, het hebben van de juiste certificaten speelt hierin een belangrijke rol. Veel gevraagde certificaten hierin zijn de HKZ-norm, de NEN 7510 norm, de kwaliteitsnorm ISO 9001 en dé norm voor informatiebeveiliging ISO 27001. Daarnaast heeft de AVG ook een grote impact op de zorgbranche waar veel organisaties nog mee worstelen. De Helenahoeve heeft in 2017 haar certificering behaald en werkt sindsdien met dit kwaliteitskeurmerk.

Sinds 2017 tonen wij op deze manier laan dat we maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden zorgbedrijven waarbij de dieren in direct contact komen en hebben met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers.