Raad van Advies

Aanleiding tot het instellen van een Raad van Advies

De Helenahoeve is een lerende organisatie, die zichzelf wil blijven ontwikkelen, vanuit het basisprincipe: “verbeteren moet waar verbeteren kan”.
Plezier in, en motivatie voor het werk vinden zijn van groot belang.
Verantwoording afleggen over het werk is vanzelfsprekend!

Vanuit die gedachten hecht de Helenahoeve waarde aan een kwalitatieve input, door het instellen van een Raad van Advies.

De Raad van Advies, (RvA), is een groep vaste, objectieve vertrouwenspersonen, die als doel heeft om het Management en haar team het beste uit zichzelf te halen, met als motto: “Vandaag weer net iets beter dan gisteren”.

De taken en aandachtspunten van de Raad van Advies

 • Dient als klankbord voor het Management bij strategische beleids-en organisatorische
  vraagstukken, inhoudelijke ontwikkelingen en toekomstperspectief.
 • Zij richt zich bij de vervulling van zijn adviserende taak, op de belangen van alle
  belanghebbenden van de organisatie.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de organisatie inzake de doelmatigheid en de
  efficiency die de organisatie hanteert om haar doelen te bereiken en die invloed hebben op haar
  cliënten en op de organisatie van de Helenahoeve.
 • Het adviseren inzake optimale communicatie, deskundigheidsbevordering en samenwerking,
  afgestemd op de vragen vanuit de organisatie, maar ook de persoonlijke behoeften.

Leden Raad van Advies

Hieronder volgen de leden van de Raad van advies.

Henny Koot

Aandachtspunt
Kinderen, jongeren, maar ook volwassenen, willen zich gewenst voelen en dat ook ervaren. Werkers die met kinderen en jongeren omgaan, moeten dat ook uitstralen.
In de huidige pedagogische wereld van behandelen en begeleiden, wordt er veel in management-termen gedacht, gesproken en geschreven.
Daarom aandacht hebben voor begrijpbare en behapbare taal, die bevordert dat pupillen zich echt welkom en gewenst voelen.
Een uitdaging en aandacht voor de organisatie.

Mijn levensweg
HTS-Bouwkunde, ing. Ik heb het internaat gebouwd voor 160 studenten.

Leraar Technische School: Wiskunde, Materialenkennis en Geschiedenis Bouwkunst. Pedagogisch begeleider studenten.

2 jaren Universiteit Nijmegen: Filosofie, Sociologie, Pedagogie. Sociale Academie, Sociaal Cultureel Werk en 2 jaar Voortgezette Opleiding.

Directeur Sociaal Cultureel Werk t.b.v. jeugd en jongeren.

Loes Oostenbrink

De pupillen van De Helenahoeve verdienen een warme veilige en vertrouwenwekkende leefomgeving, waarin ook de medewerkers zich het beste kunnen ontplooien.
Vanuit mijn achtergrond als HR en organisatiedeskundige (werkzaam geweest bij Ministerie VWS, OLVG-ziekenhuis, Raad van Bestuur t.b.v. Sociaal Cultureel Werk in het stadsdeel Laak in Den Haag, bestuurslid bij Stichting Sociaal Cultureel Werk t.b.v. Jeugd en Jongeren enz.) wil ik mij daar op richten en zo mogelijk een bijdrage leveren.

Concreet: werken aan een sterke en slimme organisatie, die open in- en extern communiceert en die gebruik maakt van elkaars capaciteiten.

Geert Wessels

De Helenahoeve is – in het veld van zorgaanbieders die soortgelijke zorg bieden – kleinschalig te noemen.
Dat betekent dat – naast het feit dat de kleinschalige zorg persoonlijk en maatgericht geboden wordt – er ook veel wet- en regelgeving op De Helenahoeve afkomt.
Om daar als kleinschalige zorgaanbieder aan te kunnen voldoen, vraagt nogal wat.

Ter ondersteuning van het management en de directie vervul ik daarbij – vanuit mijn achtergrond – graag een adviserende rol, zowel gevraagd als ongevraagd.

Ik ben afgestudeerd bedrijfseconoom en heb een jarenlange ervaring opgebouwd binnen de gezondheidszorg, zowel in staf als managementfuncties. Daarbij heb ik me zowel beziggehouden met financiële vraagstukken als met items op het gebied van organisatie en kwaliteit.