Voor de jongeren die bij ons wonen is onze kinder- en jeugdpsychiater verbonden. Zij houdt indien nodig psychiatrische consulten en adviseert de huisarts met betrekking tot medicatie. Veel jongeren die bij ons komen hebben elders eerder begeleiding en/of behandeling gehad en vaak ook één of meerdere psychiatrische diagnosen gekregen (zoals ASS, AD(H)D, ODD, stemmingsproblematiek, etc.).

Ernstige psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld psychose, suïcidaliteit, ernstige stemmingsproblematiek en sterk externaliserende gedragsproblematiek is een contra-indicatie voor verblijf op De Helenahoeve. Bij iedere aanmelding wordt multidisciplinair bekeken of de (eventueel psychiatrische) problematiek van de betreffende jongere passend en hanteerbaar is binnen De Helenahoeve. De kinder- en jeugdpsychiater maakt deel uit van het multidisciplinaire team en is regelmatig aanwezig op De Helenahoeve voor overleg en consultatie (o.a. diagnostiek en medicatie-advisering). Medicatie die jongeren krijgen wordt voorgeschreven door de huisarts, bij psychofarmaca is dit op advies van de kinder- en jeugdpsychiater.