De Helenahoeve biedt uitdrukkelijk géén crisisopvang aan, omdat zij streeft naar langdurige plaatsingen. Uiteraard is er begrip voor urgente situaties, waarin een reguliere aanmelding te veel tijd in beslag neemt. Alleen wanneer er sprake is van intentie voor langdurig verblijf kan dan een spoedplaatsing worden overwogen.

We zullen dan in samenspraak met de verwijzer zo veel mogelijk informatie verschaffen en een kennismakingsgesprek voeren. Op basis van dat gesprek besluit De Helenahoeve snel of de jongere met spoed geplaatst kan worden. Hierbij worden de reguliere contra-indicaties (zie Voor Wie?) gehanteerd. Als er wordt overgegaan tot spoedplaatsing, betekent dat dat een jongere sowieso 28 dagen bij De Helenahoeve mag verblijven, met de intentie voor verlenging. In die 28 dagen wordt dan besloten of dit al dan niet haalbaar is. Zo ja, wordt het verblijf direct verlengd. Zo nee, dan stopt de zorg na 28 dagen.