De Helenahoeve biedt hulp en ondersteuning aan jongeren vanaf 12 jaar en hun systeem bij wie de ontwikkeling stagneert of waar problemen zijn binnen de thuissituatie. Per jongere wordt een individueel plan gemaakt waarbij wordt gekeken naar de wensen, de mogelijkheden van de jongere en van het systeem. Veel jongeren die bij ons verblijven hebben eigen problematieken zoals een autismespectrumstoornis, ADHD, hechtingsproblematiek of externaliserende gedragsproblemen. Vaak is dit in combinatie met een belaste thuissituatie waarbij de draagkracht en draaglast van ouders uit balans is.

Werkwijze

De Helenahoeve werkt middels mentoraten/begeleidingsplannen en halfjaarlijkse evaluatie.
Het betrekken van ouders als samenwerkingspartner is voor De Helenahoeve het uitgangspunt.

Bij elke aanmelding zullen wij eerst telefonisch screenen, waarna er wordt gevraagd aanvullende informatie op te sturen (persoonlijkheidsonderzoeken, behandelverslagen, intelligentie-onderzoeken en andere relevantie verslaglegging).
Mochten wij mogelijkheden zien voor een passende plaatsing dan nodigen wij jongeren, hun systeem en de plaatser uit voor een intake.

De Helenahoeve is helaas niet een geschikte plek voor iedereen. Wij bieden geen plek aan jongeren met:

  • verslavingen of ernstig middelen gebruik;
  • een intelligentie/IQ minder dan 80;
  • ernstige psychiatrische problematiek

Gezien De Helenahoeve een erg open karakter heeft, moet de jongere zelf ook gemotiveerd zijn voor een plaatsing binnen onze setting. Dan kunnen we er gezamenlijk een geslaagd traject van maken.