Financiële regelingen2022-06-06T19:18:40+02:00
WLZ2022-06-06T19:17:56+02:00

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een zorgwet, bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening. Zorg vanuit de Wlz kan worden georganiseerd in een verpleeghuis, verzorgingshuis, woonvorm voor gehandicapten of gewoon bij je thuis. Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.

WMO2022-06-06T19:17:42+02:00

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

PGB2022-06-06T19:17:30+02:00

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Met het PGB kun je zelf de zorg regelen en betalen. Een PGB is een geldbedrag waarmee je zelf zorg, hulp en begeleiding kan inkopen. Met een PGB kunt je zelf jouw bemiddelingsorganisatie kiezen, zoals Pro Geria Thuiszorg. Wat je met jouw PGB budget kunt inkopen hangt af van de hoogte van het budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om huishoudelijke zorg in te kopen met het PGB van juw zorgverzekeraar, hiervoor moet je bij het WMO loket van uw gemeente zijn.

Als je een keuze heeft gemaakt voor Zorg in Natura of PGB, dan zit je hier niet definitief aan vast. Een PGB kan omgezet worden naar ZIN en andersom.

ZIN2022-06-06T19:17:17+02:00

Zorg in Natura (ZIN).

Bij ZIN wordt de financiering en administratie door de thuiszorgorganisatie geregeld (bijv. door InterMediCare thuiszorg). Als je voor ZIN kiest zal de aan jou geleverde zorg door de verzekeraar of de gemeente rechtstreeks worden uitbetaald aan de zorginstelling. Je kunt bij ZIN niet altijd de door jou gewenste thuiszorgorganisatie kiezen. Dit hangt namelijk af of de door u gewenste thuiszorgorganisatie contractafspraken heeft, zoals bijvoorbeeld bij jouw zorgverzekeraar. Pro Geria werkt in geval van ZIN vaak samen met InterMediCare thuiszorg.

Ga naar de bovenkant