image with a glow

Home

 skj_logo_2016 vhcwalvis

 

 

De Helenahoeve, opgericht in 2007, heeft zich in de loop der jaren van een zorgboerderij , mede gericht op dagbesteding , zich ontwikkeld en gespecialiseerd naar diverse kleinschalige 24 uurs jeugdhulp voorzieningen met ( residentieel ) verblijf .

De Helenahoeve werkt middels de methodiek van een landelijk gecertificeerd kwaliteits systeem ( ISO 9001:2015 ) en inmiddels beschikt De Helenahoeve ook over het landelijk erkende kwaliteitswaarborg zorg verlenings certificaat. ( Sinds December 2017) .

De Helenahoeve richt zich op de begeleiding en ondersteuning van jongeren / jeugdigen en ( jong ) adolescenten vanaf +/- 14 jaar (en hun ouders / achterban), die problemen in hun ontwikkeling ervaren.

Problemen die kunnen zijn ontstaan als gevolg van persoonlijke omstandigheden en / of persoonlijkheidsproblematiek . Deze problemen worden inzichtelijk gemaakt waarna de pedagogische medewerkers onder aansturing van de BHC van De Helenahoeve hiermee aan de slag gaan .

Contra – indicatie:

Bij ernstige psychiatrische en / of verslavingsproblematiek kan De Helenahoeve onvoldoende gerichte hulp bieden.
Wel kan De Helenahoeve middels haar ruim opgebouwde netwerk doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling met expertise op dit speciefieke gebied .

De Helenahoeve integreert in haar begeleiding de kleinschaligheid en haar persoonlijke betrokkenheid met een professionele (ortho) pedagogische benadering.

 

Gerichte aandachtsgebieden in onze begeleiding zijn:

  • Het sociale netwerk van de jongere
  • School/werk
  • Vrijetijds-besteding
  • Het bieden van een warme en veilige plek staat bij ons voorop !

De problematiek is steeds slechts de aanleiding voor onze begeleiding. In de dagelijkse praktijk richten we ons juist op de mogelijkheden die elke jongere, en elk systeem, kent.

We werken gezamenlijk aan het uitbouwen van die mogelijkheden en vaardigheden. Het leren omgaan met de problemen en/of persoonlijke moeilijkheden/beperkingen is daarbij ondersteunend.

De Helenahoeve heeft uitgebreide mogelijkheden om haar begeleiding vorm te geven:

  • langdurig verblijf (24 uurs zorg)
  • kamertraining (24 uurs zorg)
  • begeleid kamerbewoning
  • ambulante begeleiding in de thuissituatie
  • kortdurende crisisopvang (24-uurs zorg)

 

De Helenahoeve heeft, waar nodig , mogelijkheden tot dagbesteding (met name de algehele verzorging van alle paarden) op haar terrein

extratekstindexpagina