Recent is een persconferentie van het kabinet geweest over de aangepaste maatregelen aangaande het coronavirus. Op de site van de Rijksoverheid zijn deze maatregelen in een nieuwsbericht gepubliceerd.
In deze update nemen we je kort mee in de betekenis hiervan voor jou als cliënt van De Helenahoeve. Mocht je overigens vragen hebben dan is wellicht de eenvoudige versie of de factsheet van de Rijksoverheid handig.

In algemene zin concluderen we dat er steeds meer perspectief komt naar normalisatie van de zorgverlening, maar zo ver is het nog niet.

Maatregelen voor iedereen

Een aantal maatregelen blijft voor cliënten en medewerkers van De Helenahoeve belangrijk, we zetten ze nog even op een rijtje voor jou;

  • was vaak je handen;
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
  • schud geen handen;
  • houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (uitgezonderd onderling contact kinderen tot 12 jaar);
  • blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
  • heb je koorts en/of benauwdheid? Dan blijf je thuis.

Jeugd 18-

Hier is nog sprake van ongewijzigd beleid. Dat betekent dat het meest recente advies nog staat en conform de handreiking dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling voor jeugdigen kan worden gewerkt.

Volwassenen 18+

Cliënten die thuis wonen en geen verkoudheidklachten hebben kunnen in principe naar de dagbesteding komen. De Helenahoeve maakt als zorgprofessional per persoon de afweging of dit kan. Ook hier geldt dat het meest recente advies nog staat en conform de richtlijn dagbesteding en –opvang gewerkt kan worden.

Nu steeds meer de nadruk gelegd wordt op afstand houden tot elkaar biedt dat meer mogelijkheden om zorg te verlenen. Daarbij is niet de groepsgrootte de norm, maar de mogelijkheid die De Helenahoeve heeft om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaken. Dit is uiteraard afhankelijk van de facilitaire en personele mogelijkheden. Deze inschatting hebben wij gemaakt en De Helenahoeve kan wat betreft de dagbesteding zich hier aan committeren.
De Helenahoeve gebruikt als extra beschermende maatregel toch de mondkapjes voor elke cliënt die op het terrein is. Dat is even wennen maar ook onze medewerkers geven hierbij het voorbeeld door zelf ook een mondkapje te dragen. Wij houden uiteraard ook rekening met de kwetsbaarheid van onze doelgroep. De Helenahoeve weegt de besmettingsrisico’s af tegen de gevolgen van het niet gebruik kunnen maken van de dagbesteding. Uiteraard betrekt De Helenahoeve bij deze afweging onze cliënten en zijn/haar netwerk. Hiermee blijft het leveren van zorg echt maatwerk. De risicotaxatie op cliëntniveau blijft dan ook nog actueel.

Ondanks alle maatregelen die De Helenahoeve neemt blijft voorop staan dat onze cliënten vrijwillig komen (geen dwang of druk). De cliënt en zijn/haar familie/achterban mag van De Helenahoeve verwachten dat zij op locatie maatregelen treffen om besmetting te voorkomen.

Vervoer

De verwachting van het kabinet is dat het na 1 juni in het openbaar vervoer lastiger wordt om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Daarom is iedereen in het openbaar vervoer verplicht om vanaf dan (niet-medische) mondkapjes te dragen. We volgen dit komende periode met meer dan gemiddelde interesse aangezien dit ook impact kan hebben op zorgvervoer.

Beschermingsmiddelen

Het werken in nabijheid met cliënten roept al snel vragen op over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij werken vanaf heden ook met mondkapjes om zoveel mogelijk het risico te beperken. Wij verwachten dat al onze deelnemers en cliënten hier ook vrijwillig aan meewerken opdat we zolang mogelijk het Covid-19 virus / Corona virus buiten de deuren kunnen houden van onze diverse locaties.

En dan nog even dit

De Helenahoeve gaat er van uit dat jongeren die momenteel nog thuis zijn, en klachtenvrij zijn, per zondagavond 17 mei weer op de betreffende locatie aanwezig zijn, zodat het proces van begeleiding weer in zijn volle vorm kan worden opgepakt. Mochten de jongere en/of zijn achterban daar overwegende bezwaren bij hebben, gaan we ervan uit dat ze contact opnemen, en we gezamenlijk tot een passende maatwerkoplossing komen.

We hopen en gaan er van uit dat als je naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen heeft of misschien wel tips voor ons dat je ons dan weet te vinden om het hier samen over te hebben.

Blijf gezond en let goed op elkaar dan doen wij dat ook!

Met vriendelijke groet,

Team De Helenahoeve