Wie zijn wij?

De Helenahoeve werkt vanuit de overtuiging dat iedereen uniek is en vol met potentie zit!

De Helenahoeve wordt erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Hier wordt maatwerk geleverd aan iedereen die met een hulpvraag naar De Helenahoeve komt. Wij zijn daarbij een sterke samenwerkingspartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals.

De Helenahoeve zet in op:

 • Kwalitatief hoogwaardige zorg
 • Voortdurende innovatie op het gebied van zorg
 • Professioneel zorgaanbod voor een zo groot mogelijk aantal doelgroepen
 • Lokale en regionale inbedding en samenwerking
 • Samenwerking met overheden en organisaties op het gebied van landbouw en zorg

Wat mag je bij ons verwachten?

Onderstaand vind je een overzicht van verschillende zorgtypen die De Helenahoeve levert.

 • Wonen op een van de woongroepen
 • Dagbesteding
 • Project Ervarend Leren (PEL)
 • Individuele Begeleiding middels inzet van Paarden (IBP)

Missie

De Helenahoeve is een ISO 9001:2015 gecertificeerde kleinschalige voorziening voor jeugdhulp (met verblijf) en biedt jeugd- en opvoedhulp alsmede dagbesteding voor als opgroeien en opvoeden van kinderen niet vanzelf gaat en extra hulp nodig is om een positieve ontwikkeling te ondersteunen.
De hulp is erop gericht om de deelname van kinderen en gezinnen aan ‘het gewone leven’ te bevorderen, dan wel kansen in de toekomst voor kinderen op ‘het gewone leven’ te vergroten.
De Helenahoeve biedt hulp aan jongeren/ jong volwassenen in de leeftijd van ± 13 t/m 23 jaar. Deze hulp wordt geboden aan in principe normaal begaafde kinderen met ontwikkelings- en gedragsstoornissen en/of achterstanden, en aan hun gezinnen waar veelal sprake is van een combinatie van problemen als;

 • Opvoedingsproblemen
 • Financiële problemen
 • Relatieproblemen

Het aanbod van De Helenahoeve is breed.
Hieronder vernoemd vindt u een beknopte beschrijving;

 • Dagbesteding, verzorgen van paarden en onderhoudswerkzaamheden op de diverse terrein(en) & locaties van De Helenahoeve
 • 24-uurs zorg begeleide woongroep ( Gezinshuis functie) Jeugdigen tot 18 jaar
 • Fasehuis, 24 uurs zorg begeleid, voorbereiding op begeleid zelfstandig wonen, vanaf 17 jaar
 • Begeleid zelfstandig wonen voor jongens, ± 18 – 30 jaar
 • Begeleid zelfstandig wonen voor meiden, ± 18 – 30 jaar
 • Ambulante begeleiding bij en zelfstandig wonen, ook evt. voor (jong) volwassenen
 • Paardentherapie onder begeleiding van onze 2 gediplomeerde therapeuten, welke is geintegreerd in H.C .T. De Helenahoeve ( Horse / Coaching & Therapie)

Jongeren, en hun gezinnen, kunnen dit diverse aanbod van werkvormen achtereenvolgens doorlopen bij De Helenahoeve. De continuiteit in de zorg is daarmee geborgd.

Visie

De medewerkers van De Helenahoeve geven zorg op maat.
De hulpvraag van de jeugdige en ouders en/of hun achterban is ons uitgangspunt. De Helenahoeve kent als kernwaarden voor haar begeleiding:
Nabijheid, Beschikbaarheid en Continuïteit. De Helenahoeve combineert deze waarden met professionaliteit, openheid, verantwoording en oplossingsgerichtheid.

De medewerkers van De Helenahoeve zetten zich in om de mogelijkheden en hulpbronnen van kind en ouders te versterken.
De ouders en/of hun achterban worden nauw in de behandeling betrokken.

De Helenahoeve is een lerende organisatie die zichzelf wil blijven ontwikkelen vanuit het basisprincipe: ’ verbeteren moet waar verbeteren kan ’.
Plezier in en motivatie voor het werk vinden wij van groot belang.
Verantwoording afleggen over ons werk is vanzelfsprekend!