De Helenahoeve biedt mogelijkheden tot crisisopvang, mits er plek is. Deze plaatsingen lopen via Spoed voor Jeugd. Een crisisplaatsing zal in eerste instantie niet langer zijn dan voor 28 dagen. Gedurende de crisisplaatsing kan gekeken worden wat De Helenahoeve verder in het traject van de jongere kan betekenen.

We zullen dan samen met u (de instantie waar de jongere op dat moment verblijft) er voor zorgen dat er een goede overdracht van de betreffende jongere plaats vindt. Het is belangrijk om alle relevante informatie over te dragen zodat wij weten waar we aan kunnen werken en waar speciale aandacht aan te geven. Het staat u dan ook vrij contact met ons op te nemen en te informeren naar de plaatsing mogelijkheden. De ervaring leert dat we helaas niet altijd direct plek hebben daar de crisis plekken nu eenmaal schaars zijn.