Locatie:

Het Baken

Binnen Het Baken hebben wij plek voor max. 15 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, in drie 24-uurs begeleide woongroepen.

Binnen de drie woongroepen van Het Baken wordt gedifferentieerd op basis van leeftijd, karakter en achtergrond, zodat er binnen de groepen een prettige dynamiek kan bestaan. Ook ontstaan er hierdoor tussen de drie groepen verschillen in pedagogisch klimaat, waarbij we in opbouwende mate sturen op leeftijdsadequate vaardigheden. De jongste groep staat in het teken van duidelijke structuur en afspraken. De middelste groep krijgt meer huishoudelijke verantwoordelijkheden. Op de oudste groep werken we groepsbreed op executief gebied aan zelfstandigheid.

Jongeren die 18 worden stromen vanuit ons uit naar een zelfstandige woning, een zelfstandig begeleide woonvorm, beschermd wonen, of naar huis. Vanaf 2025 zijn er geen mogelijkheden meer voor WMO-zorg vanuit De Helenahoeve.

Sinds 2024 biedt De Helenahoeve geen crisisopvang meer aan. Voor mogelijkheden in prangende zaken, zie Spoedprocedure.

De kracht van De Helenahoeve:

  • Kleinschaligheid

  • Betrokkenheid

  • Beschikbaarheid

  • Nabijheid

  • Wederzijds vertrouwen

  • Continuïteit

  • Traject hulpverlening