image with a glow

Ambulante begeleiding

 

Ambulante Begeleiding
Ambulante begeleiding wordt in principe binnen de eigen woonsituatie geboden.
Voor een goede begeleiding zijn een aantal zaken van belang,

Zoals o.a:
-Hulp aanbieden vanuit de juiste context. In samenspraak met de cliënt en diens familie en/of wettelijke vertegenwoordigers wordt de hulpvraag vastgesteld.

– In samenspraak wordt een plan van aanpak voor de gewenste begeleiding gemaakt;

– Inhoudelijke afstemming dient plaats te vinden tussen cliënt en de begeleider(s) om de gewenste begeleiding te realiseren in  het belang van de cliënt . Zodoende kunnen de begeleider(s) goed voorbereid aan de slag met de hulpvraag van de cliënt .

– Vooraf duidelijk communiceren met de cliënt en diens familie/wettelijke vertegenwoordigers is dus een must !

 

Begeleiding bij zelfstandig wonen voor jongere(n)
In samenspraak met cliënt, diens familie en begeleider(s) wordt een zorgplan opgezet op het sociaal pedagogisch gebied. De ondersteunende begeleiding is gericht op het aanbieden van vraaggerichte zorg in de eigen vertrouwde leefomgeving.( binnen de juiste context)
Jongeren  dienen wel eigen huisvesting te hebben of bij zijn of haar familie te wonen.


Begeleiding voor het  gezin .

Het opvoeden van kinderen met een beperking stelt hoge eisen aan de ouders. Zij komen vaker voor moeilijke problemen en vragen te staan.

  • Hoe te communiceren met je eigen kind.
  • Gedragsproblemen.
  • Scholing.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden van het eigen kind.
  • Vrije tijd besteding.

De begeleider(s) bieden de ondersteuning en adviseren binnen het gezin het kind en zijn ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordigers.